Поверителност

1. Общи положения
Хенкел България ЕООД, наричано по-долу „Хенкел“, зачита личната информация на всеки посетител на нашия сайт. С настоящото бихме искали да ви информираме за личните данни, които Хенкел събира и начина, по който те се използват. Също така ще може да разберете как да упражнявате правата върху личните си данни.

Тази Декларация за поверителност не засяга уебсайтове, достъпни от линкове на сайта на Хенкел.

2. Събиране, употреба и обработка на лични данни
Наименование на дружеството: Хенкел България ЕООД, ‏Адрес на дружеството: София 1766, Бизнес Парк София, сгр. 2, ет. 4

Хенкел използва лични данни само и единствено за да предоставя този сайт на потребителите. Всяко по-нататъшно обработване на данните става само въз основа на други законови задължения или разрешения, или ако съответният потребител е дал съгласие на Хенкел. Хенкел съхранява и обработва лични данни само за следните цели:

Когато потребителите посещават сайта, Хенкел автоматично събира и съхранява определени данни. Това включва: IP адрес или идентификационен номер на устройството, предназначени за съответното крайно устройство, които са необходими за предаване на исканото съдържание (например, съдържание, текстове, снимки, продуктова информация, файлове за сваляне и др.), дейността на потребителите в сайта, вида на съответното крайно устройство, вида на използвания браузър, както и ден и час на влизане.

Хенкел съхранява тази информация за 7 дни, с цел лесно разпознаване и преследване на злоупотреби.

Хенкел използва тази информация и за подобряване на предлаганите услуги, характеристики, функционалности и за общи административни дейности.

Освен това, Хенкел незабавно изтрива или скрива използваните данни, включително IP адреса, в момента, в който те вече не са необходими за горе-упоменатите цели.

Обработването и използването на данните се основава на законови разпоредби, които оправдават тези дейности, при положение, че (1) обработката е необходима за дейността на сайта, или (2) Хенкел има законен интерес да осигури и подобри функционалността и безпроблемната работа на уебсайта, така че да бъде съобразена с нуждите на потребителя.

Всички промени в тази декларация за поверителност ще бъдат публикувани на тази страница. Това ви позволява по всяко време да се информирате кои данни съхраняваме, как ги събираме и използваме.

3. Вашите права по отношение на личните ви данни / Служител по защита на личните данни
По всяко време може да заявите правото си на достъп до личните си данни. Освен това, при условие, че са спазени съответните изисквания, може да заявите следните права:
· Право на коригиране
· Право на изтриване
· Право на ограничаване на обработката
· Право на възражение
· Право на преносимост на данни (от 25.05.2018г.)

В такъв случай, или ако имате други желания, свързани с личните ви данни, моля изпратете имейл до служителя, отговорен за личните данни: Г-н Frank Liebich, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Germany (E-Mail: Datenschutz@henkel.com).

4. Употреба на допълнителни приложения (плъгини) в социалните мрежи

Възможно е допълнителните приложения („плъгини“) на социалните медии ‏facebook.com и Twitter да бъдат вградени в нашите уеб страници. Свързаните услуги се предоставят съответно от компаниите Facebook Inc. и Twitter Inc. („доставчици“‏).

Facebook се поддържа от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook“). За да добиете представа за плъгините на Facebook, посетете: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter се поддържа от Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. За да добиете представа за плъгините на Twitter, посетете: https://twitter.com/about/resources/buttons 

За да повишим защитата на вашите лични данни когато посещавате нашите сайтове, тези плъгини ще са достъпни само след две кликвания. Това гарантира, че когато чрез страницата на Хенкел влизате в сайтове, съдържащи плъгини, няма автоматично да бъдете свързвани със сървъра на доставчика. Само в случай, че активирате плъгините, разрешавайки преноса на данни, браузърът ще ви свърже директно със сървъра на доставчика. Тогава, съдържанието на различните плъгини директно се прехвърля от доставчика на вашия браузър и се появява на екрана ви.

Плъгина разкрива информация на доставчика коя от нашите страници сте посетили. Ако, докато разглеждате нашия сайт, сте в профила си във Facebook или Twitter, доставчикът има възможност да сравни интересите ви, например, информацията, която разглеждате с данните от профила ви. Когато използвате някоя от функциите на плъгините (например кликнете върху бутона "Like", оставяйки коментар), тази информация също ще бъде предавана от браузъра директно на доставчика за запазване.

Допълнителна информация за събирането и използването на данни от Facebook или Twitter и относно правата и възможностите, с които разполагате за защита на личната ви информация при тези обстоятелства, можете да намерите в Политиката за защита на личните данни на доставчиците:

Политика за защита на личните данни, издадена от Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Политика за защита на личните данни, издадена от Twitter: https://twitter.com/privacy

За да не позволите на Facebook или Twitter да свържат посещението ви в нашия уебсайт с потребителския ви профил в тези доставчици, ще трябва да излезете от съответния потребителски профил, преди да влезете на нашите страниците.

5. Оповестяване на данни
Разкриване на лични данни без предварително съгласие на съответния потребител, в допълнение към примерите, включени в Декларацията за поверителност, става само в следните случаи:

· Лични данни ще бъдат разкривани пред органите на наказателно преследване, също така и пред пострадали трети страни, ако е необходимо разследване на незаконно или злоумишлено влизане в сайта. Но, това ще се случва, само ако има конкретни доказателства за незаконно влизане или злоупотреба. Лични данни може да бъдат разкрити и когато това е необходимо за прилагане на Условия за ползване или други споразумения.
· По закон сме принудени да предоставяме информация на определени правителствени агенции. Това са органите на наказателното преследване, държавни органи, които преследват административни нарушения, наказвани с глоби и данъчните органи.
· Възможно е да имаме договори с трети страни и външни доставчици на услуги, които се намират извън Европейския Съюз или Европейското Икономическо Пространство, които обслужват уебсайта, например за обслужване на клиенти или хостинг на уебсайта. В такива случаи информацията ще бъде разкрита на тези компании или на отделни лица, за да се позволи по-нататъшната обработка. Ние внимателно подбираме тези външни доставчици на услуги и ги проверяваме редовно, за да се уверим, че вашите лични данни се пазят и се използват само за целите, определени от нас. Освен това, по силата на договорните ни отношения, те са задължени да обработват вашите данни изключително в съответствие с тази Декларация за поверителност, както и с европейските закони за защита на личните данни. Когато става дума за страна извън Европейския Съюз или Европейското Икономическо Пространство, гарантираме, че има разумно ниво на защита на данните, например чрез сключване на съответни договори или чрез използване на сертификати от съответната агенция, която съхранява данните.
· В хода на по-нататъшното развитие на нашия бизнес е възможно нашето дружество да промени правната си форма, да създаде, закупи или продаде дъщерни дружества, подразделения на дружества или части от дружеството. В случай на такива транзакции информацията за потребителя се предава заедно с частта от операцията, която се прехвърля. Във всеки случай на разкриване на лични данни на трети лица, ние гарантираме, както е описано по-горе, че това се извършва в съответствие с тази декларация за поверителност и съответните закони за защита на личните данни.

6. Сигурност
Хенкел ще съхранява вашите данни безопасно и следователно ще вземе всички предпазни мерки, за да защити вашите данни от загуба, злоупотреба или промени. Договорните партньори на Хенкел, които имат достъп до вашите данни, за да ви предоставят услуги от името на Хенкел, са договорно задължени да съхраняват тази информация поверително и не могат да използват тези данни за друга цел. В някои случаи ще е необходимо да прехвърлим вашите запитвания към свързани компании на Хенкел. В тези случаи данните ви също ще бъдат третирани поверително.

7. Лични данни на деца
Хенкел не желае да събира данни за деца на възраст под 14 години. Когато е необходимо, Хенкел изрично ще насочи вниманието на децата на подходящо място към факта, че те не трябва да изпращат никаква информация, свързана с личността, на Хенкел. Ако родителите или други законни настойници открият, че децата под тяхно ръководство са предоставили лични данни на Хенкел, искаме да се свържат с нас на посочения по-долу адрес (вижте по-долу), ако искат тези данни бъдат изтрити. След това ще организираме незабавно заличаването на тези данни.

8. Вашите запитвания / Служител по опазване личните данни.
Хенкел ще изтрие съхранените данни след изтичане на законоустановения или договорния период или ако Хенкел повече не се нуждае от тях. Разбира се, можете по всяко време да поискате заличаване на тези данни. Също така имате правото по всяко време да отмените своето съгласие за използване или обработване на личните ви данни за в бъдеще. В тези случаи, или при други желания относно личните Ви данни, моля изпратете е-мейл или писмо до нашия служител по опазване на личните данни, Mr. Frank Liebich, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Germany (E-Mail: Datenschutz@henkel.com). Използвайте същия начин за връзка, ако искате да узнаете дали са събирани лични данни за вас и ако да, какви. Ние ще се опитаме да се съобразим с вашето желание веднага.