ОПТИМИЗАЦИЯ

Този уебсайт се отваря най-добре с Internet Explorer 6 или Firefox за Windows или Safari за MAC OS.

Минимални изисквания:
- Internet Explorer 6 или по-нова версия.
- Macromedia Flash 8 или по-нова версия.

Най-добрата резолюция е 1024 x 768 пиксела.

Ако имате въпроси, моля обърнете се към нашия webmaster.