Skip to Content

Декларация да се включи в политиката за поверителност на съответната уебстраница като подточка

а), б), в) ...) в точка 4 "Съгласие/оттегляне на съгласие".

б) Прегледи на продукти

Възможно е да сте дали съгласието си за това, че Хенкел 

  • да обработва Вашия имейл адрес, който сте предоставили на Хенкел, избрания от Вас псевдоним и Вашето продуктово ревю заедно с цялото съдържание, което сте предоставили, за следните цели: събиране, обработване и анализиране на продуктови ревюта.
  • да прехвърлим Вашите лични данни на Bazaarvoice, Inc, 10901 Stonelake Blvd Austin, TX 78759, USA, намиращо се в САЩ, за горепосочените цели. Съгласно европейското законодателство САЩ не гарантират адекватно ниво на защита на данните. След прехвърлянето Вашите лични данни вече няма да имат същото ниво на защита и е възможно да не можете да упражните правата си по отношение на данните.
  • да се свързвате с Henkel по електронна поща с цел изясняване на въпроси, които може да имате във връзка с подадената от вас оценка, или относно извършването на поддръжка на клиенти (например в случай на неудовлетвореност от нашите продукти или несъвместимост).

За постигането на тази цел Henkel може 

  • да предаде Вашата рецензия за продукта на трети страни за използване и публикуване в съответствие с условията за оценяване, като посочи моя псевдоним и място на пребиваване или анонимно,
  • да анализира данните, за да определи подходящи рекламни мерки.

Можете да оттеглите съгласието си с действие за в бъдеще по всяко време, например като кликнете върху съответната хипервръзка, предоставена или в получения имейл, или като се свържете с нашия делегат по защита на данните, г-жа Десислава Бояджиева, Хенкел България ЕООД, София 1766, Бизнес парк София, сграда 2, етаж 4 (имейл: dataprotection_bulgaria@henkel.com). Оттеглянето на съгласието няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на съгласието преди неговото оттегляне.

Ние ще съхраняваме данните само докато съгласието е валидно или толкова дълго, колкото се изисква в случай на законови задължения за съхранение.