Skip to Content

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Хенкел България ЕООД, оттук нататък наричано Хенкел, уважава правото на неприкосновеност на всяко лице, което посещава нашия уебсайт. Сега бихме искали да Ви информираме за видовете данни, които събира Хенкел, и как се използват те. Също така ще научите как да упражнявате правата си като субект на данни.

Всички промени в тази Декларация за защита на данните ще бъдат публикувани на тази страница. Това Ви позволява да се информирате по всяко време какви данни събираме и как ги използваме.

Тази Декларация за защита на данните не важи за уебсайтове, достъпни чрез хиперлинкове от сайтовете на Хенкел.  

2. СЪБИРАНЕ, УПОТРЕБА И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Име на отговорното предприятие: „Хенкел България“ ЕООД
Адрес на отговорното предприятия:
Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4
София 1766, България

Хенкел използва личните данни основно за да предоставя този уебсайт на потребителите си и да осигури съответното функциониране и сигурност на този сайт. Всяка допълнителна обработка на данни се извършва единствено въз основа на други законови задължения или разрешение, или ако съответният потребител е дал съгласието си на Хенкел.

Когато потребителите посещават уебсайта, Хенкел автоматично събира и съхранява определени данни. Това включва: IP адресът или ID номерът на съответното крайно устройство, което ни е нужно за предаването на исканото съдържание (напр. особено съдържание, текст, изображения и продуктова информация, както и файлове за сваляне), дейността на потребителите на уебсайта, вида на крайното устройство, браузъра, както и датата и часа на ползване.

Хенкел съхранява тази информация най-много за 7 дни с цел разпознаване и преследване на злоупотреби.

Хенкел също така използва тази информация за подобряване на презентацията, характеристиките и функционалностите на услугата, както и за общи административни цели.

Освен това, Хенкел изтрива или прави анонимни данните за употребата, включително IP адресите без забавяне, веднага щом вече не са необходими за горепосочените цели.

Обработката и употребата на данните се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че (1) обработката е нужна за предоставянето на уебсайта; или (2) Хенкел има наложителен и легитимен интерес в осигуряването и подобряването на функционалността и свободната от грешки дейност на уебсайта и неговата адекватност за нуждите на потребителите.

Получателите на събраните данни могат да включват членове на отговорните вътрешни отдели, други свързани компании на Хенкел, външни доставчици на услуги (например за хостинг и управление на съдържание, маркетингови агенции, други доставчици на трети страни, ако това е необходимо за услугите, които предоставят), органи при упражняване на съответните им задължения и правомощия, например в случай на официално искане от тяхна страна или ако това е необходимо за установяване, упражняване или защита на правата на Хенкел и настоящи или бъдещи приобретатели на компании на Хенкел в случай на бизнес сделка, като продажба, сливане или придобиване.

3. ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

а) Таблица за потребителски запитвания

Може да сте предоставили данните си за контакт чрез нашата форма за контакт. Ще използваме данните ви за контакт, за да отговорим на запитването ви.

Обработката и употребата на данните ви се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за обработката на вашето запитване.

Ако не сте дали съгласието си за по-дългосрочно съхранение, например в хода на нашето управление на клиентски взаимоотношения, ние ще съхраняваме данните само за срока, необходим за постигане на гореспоменатата цел, или колкото е необходимо, ако важи законово задължение за съхранение.

б) Томболи

Може да сте предоставили данните си за контакт и адреса си при участие в томболи, които от време на време предлагаме на нашия уебсайт. Ще използваме данните ви с цел провеждане на томболата.

Няма да препращаме личните ви данни на трети страни, освен с цел разпращане на наградите или за провеждане на томболата.

Обработката и употребата на данните ви се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на томболата.

Ако не сте дали съгласието си за по-дългосрочно съхранение, например в хода на нашето управление на клиентски взаимоотношения, ние ще съхраняваме данните само за срока, необходим за постигане на гореспоменатата цел, или колкото е необходимо, ако важи законово задължение за съхранение.

в) Изпитване на продукти

Може да сте предоставили данните си за контакт и адреса си при участие в изпитвания на продукти. Ще използваме личните ви данни с цел провеждане на изпитването.

Няма да препращаме личните ви данни на трети страни, освен с цел провеждане на изпитването.

Обработката и употребата на данните ви се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на изпитването.

Ако не сте дали съгласието си за по-дългосрочно съхранение, например в хода на нашето управление на клиентски взаимоотношения, ние ще съхраняваме данните само за срока, необходим за постигане на гореспоменатата цел, или колкото е необходимо, ако важи законово задължение за съхранение.

4. СЪГЛАСИЕ/ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

а) Управление на взаимоотношенията с клиентите/потребителите/oнлайн общности

Може да сте дали съгласие Хенкел да обработва:

 • Данните ви за контакт, които може да сте предоставили на Хенкел,
 • Съдържанието и обстоятелствата на вашата електронна комуникация с Хенкел, като форми за контакт и електронна поща,
 • Вашето ползване на уебсайтовете на Хенкел,
 • дейности на страниците на Хенкел в социални мрежи (блогове, Facebook страници и др.)

В хода на Управлението на взаимоотношенията с клиентите/потребителите/онлайн общностите на Хенкел
За целите на

 • реклама (по поща, в браузър, в приложение и както е посочено по-долу, ако предоставите допълнително съгласие),
 • предлагане на технически консултации, като употреба на продукти и консултации,
 • пазарни проучвания, и
 • комуникация във връзка със събития

За постигане на избраните цели Хенкел може

 • Да комбинира на гореизброените данни с други данни, които са законно събрани от Хенкел за вас, например от томболи или други дейности на уебсайта, и
 • анализира данните за да определи адекватни рекламни действия.

В хода на този анализа Хенкел прилага автоматизирана методология, която помага за приоритизирането на потенциалните продажби. Контактите се категоризират според своите онлайн и офлайн дейности. Въз основа на категорията, в която са поставени, и местоположението си, те се разпределят между служителите по продажбите и получават различна информация за нашите продукти и услуги, както и рекламни материали.

Може да сте дали съгласието си Хенкел да препраща личните Ви данни на GFK за следната цел:

 • съчетаване и обновяване на адресите за контакт.

Ние ще съхраняваме данните само за докато съгласието е валидно, или колкото е необходимо, ако важи законово задължение за съхранение.

Можете да оттеглите съгласието си с ефект за в бъдеще по всяко време, като кликнете върху съответната хипервръзка, предоставена в потвърдителния e-mail или изпратете имейл до нашия служител по защита на данните (E-Mail:dataprotection_bulgaria@henkel.com). Оттеглянето на съгласието не влияе върху законосъобразността на обработката, основана на съгласието, преди неговото оттегляне.

5. БИСКВИТКИ, ПИКСЕЛИ, ОТПЕЧАТЪЦИ И СХОДНИ ТЕХНОЛОГИИ

Този уебсайт използва бисквитки и подобни технологии. „Бисквитките“ са малки единици данни, временно съхранявани на твърдия диск на вашето устройство от вашия браузър, които са необходими за използването на нашия уебсайт. Бисквитката често включва уникален идентификатор, който е произволно генериран номер и се съхранява на вашето устройство. Някои изтичат в края на сесията на вашия уебсайт; други остават на вашето устройство за по-дълго. Технически необходимите бисквитки ще се използват автоматично. Други бисквитки (или подобни технологии) ще се прилагат само въз основа на вашето предварително съгласие. Можете да намерите повече информация за бисквитките, използвани от нашия уебсайт, и техните цели в нашата Политика за бисквитки. Там ще намерите и информация как да оттеглите съгласието си за в бъдеще.

Има различни видове бисквитки. Бисквитките на собствената страна са тези, поставени от посетения уебсайт и могат да бъдат прочетени само от този уебсайт. Бисквитките на трети страни са тези, поставени от други организации, които използваме за различни услуги. Например, ние използваме външни доставчици на услуги за анализ, които поставят бисквитки от наше име, за да ни казват какво се харесва или не на нашия уебсайт. Освен това уебсайтът, който посещавате, може да съдържа вградено съдържание, например от YouTube, което от своя страна може да зададе свои собствени бисквитки.

Пикселът обикновено е не повече от 1 пиксел х 1 пиксел прозрачно изображение, което се поставя на уебсайта за събиране на данни като IP адрес, тип браузър, време на достъп или предварително зададени бисквитки с цел персонализиране на съдържанието или което прави сърфирането по-ефективно и по-лесно. Те често се използват в комбинация с бисквитки, тъй като пикселите генерират и управляват бисквитки.

При условие, че сте дали съгласието си, уебсайтът ще събира данни относно операционната система на устройството, браузъра, езика, инсталираните шрифтове, IP адрес, приставки и допълнителна информация. По този начин дадено устройство може да бъде преидентифицирано за маркетингови цели, свързани с потребителя.

Можете да намерите повече информация за бисквитките и други технологии, използвани от нашия уебсайт, и техните цели на нашия уебсайт под „Бисквитки“ и „Настройки на бисквитките“. Там можете също да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект за в бъдеще, като деактивирате съответната настройка на бисквитките.

Вашето предпочитание е зададено за посочения домейн, за браузър и компютърно устройство. Следователно, ако посещавате нашия уебсайт у дома и на работа или с различни браузъри, трябва да откажете съхранението на данни с всяко устройство или браузър.

6. УЕБ ПРОСЛЕДЯВАНЕ

а) Google Analytics                

При условие, че сте дали съгласието си, този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) и Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) („ Google “). За тази цел на вашето устройство е инсталирана бисквитка. Тази бисквитка ще събира данни като информация за браузъра и устройството, вашия IP адрес, посетени уебсайтове и дата и час на заявката на сървъра с цел оценка на вашето използване на уебсайта, съставяне на отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайтове и предоставяне на други услуги, свързани към дейността на уебсайта и използването на интернет към доставчика на уебсайта. Бисквитката също така събира информация за взаимодействията, които потребителите са имали с реклами (щракване върху текстова реклама или гледане на видеореклама).

Хенкел ще използва събраните данни за оптимизиране на кампании, пренасочване и персонализиране на реклами. За тази цел бисквитките, съхранявани на вашето устройство от Google, ви позволяват да бъдете пренасочени от една страна (напр. В обхвата на „Google Ads“) на уебсайтовете на Google и от друга страна (напр. в обхвата на „Google Campaign Manager 360”) на нашите уебсайтове и - в зависимост от вашите интереси - когато посещавате уебсайтове на други партньори. За тази цел вашият браузър се идентифицира по време на доставката на рекламата и се присвоява на целева група. Тази информация се използва за показване на подходящи и интересни реклами за вас.

Google (като администратор) може да използва вашите данни за всякакви собствени цели, като например за профилиране и свързване на вашите данни с други данни, събрани за вас (например чрез вашия акаунт в Google).

Информацията, генерирана от бисквитката за вашето използване на уебсайта (включително вашия IP адрес), ще бъде предадена и съхранена от Google на сървъри в САЩ. Според европейското законодателство САЩ не гарантират адекватно ниво на защита на данните. Държавните органи могат да имат достъп до тези данни поради законите за масово наблюдение. След като вашите лични данни бъдат разкрити, те няма да се радват на същото ниво на защита и може да не успеете да упражните правата си по отношение на данните.

Активирахме анонимизацията на IP, това означава, че Google ще съкрати/анонимизира последния октет на IP адреса за държави-членки на Европейския съюз, както и за други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща и съкращава от сървърите на Google в САЩ.

Разрешавайки бисквитките на уебсайта на Хенкел, вие се съгласявате да използвате горепосочените данни и описаната по-рано обработка от Google.

Можете да намерите повече информация за поверителността в услугите на Google тук: http://www.google.de/intl/de/policy/privacy

Възражение срещу събирането на данни:

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект в бъдеще, като деактивирате бисквитките на нашия уебсайт под „Бисквитки“ в „Настройки на бисквитките“. Ако сте съгласни с използването на бисквитки като цяло, но въпреки това ви е неудобно от използването на бисквитки на Google Analytics, можете да следвате тази връзка (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) и изтеглете и инсталирайте приставка за браузър, за да деактивирате събирането и използването на данни на Google Analytics (бисквитки и IP адрес).

б) Adobe Analytics

При условие че сте дали съгласието си, този уебсайт използва Adobe Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ireland) ("Adobe"). За тази цел на Вашето устройство се инсталира "бисквитка". Тази "бисквитка" ще събира данни като информация за браузъра и устройството, Вашия IP адрес, посетените уебсайтове, датата и часа на заявката към сървъра с цел оценка на използването на уебсайта от Ваша страна, съставяне на отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайта и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет, на доставчика на уебсайта.

Adobe (в качеството си на администратор) може да използва вашите данни за всякакви собствени цели, както и за профилиране и свързване на вашите данни с други данни, събрани за вас (напр. чрез вашия акаунт в Adobe).

Генерираната от "бисквитката" информация за използването на уебсайта от вас (включително вашия IP адрес) ще бъде предадена и обработена от Adobe на сървъри в Обединеното кралство. За това предаване на данни от трета държава е осигурено адекватно ниво на защита на данните чрез стандартни договорни клаузи, чл. 46 от ОРЗД, в очакване на решение за адекватност от Европейската комисия (чл. 45 от ОРЗД).

Активирахме анонимизирането на IP адресите, което означава, че последният октет (последната част) на IP адреса се скрива незабавно, когато IP адресът се събира от Adobe. Тази анонимизация се извършва преди каквато и да е обработка на IP адреса. За целите на статистическия анализ ще бъде налично само приблизително местоположение. След географската справка навсякъде в Analytics IP адресите се забулват - заместват се с :: X.X.X.X.

"С разрешаването на "бисквитките" на уебсайта на Henkel вие се съгласявате с използването на гореспоменатите данни и описаната по-горе обработка от Adobe.

Повече информация за защитата на личните данни в услугите на Adobe ще намерите тук: https://www.adobe.com/privacy/policy.html"

Възражение срещу събирането на данни:

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с действие за в бъдеще, като деактивирате "бисквитките" на нашия уебсайт в раздел "Бисквитки" в "Настройки на бисквитките". Ако сте съгласни с използването на "бисквитки" като цяло, но въпреки това не сте доволни от използването на "бисквитките" на Adobe Analytics, можете да последвате тази връзка (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) и да деактивирате събирането и използването на данни ("бисквитки" и IP адрес) от Adobe Analytics.

в) Facebook pixel

Ако сте дали съгласието си, ние използваме Facebook Pixel, предоставен от Facebook Ireland Limited (площад 4 Grand Canal, Дъблин 2, Ирландия) и Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 USA) („Facebook“). Този инструмент ни позволява да анализираме и персонализираме нашите реклами въз основа на използването на нашия уебсайт, за да предоставим реклами, специално пригодени за вас. За тази цел пикселът събира вашия IP адрес, информация за браузъра, посещенията и действията, които предприемате на нашите уебсайтове, „Facebook-ID“ и дата и час на заявката на сървъра. Вижте раздел 1 а. от Условията за бизнес инструменти на Facebook ( https://www.facebook.com/legal/technology_terms) , за допълнителна информация относно данните, които споделяте с нас чрез Бизнес инструменти като Pixel.

Събраните данни се използват за оптимизиране на кампании и създаване на персонализирани аудитории, които са групи от потребители на Facebook въз основа на събраните данни, за насочване на рекламни кампании във Facebook (Facebook Ads). За тази цел може също така да се определи дали различни крайни устройства принадлежат на вас или вашето домакинство.

Facebook може да използва вашите данни за всякакви собствени цели, като например за профилиране и свързване на вашите данни с други данни, събрани за вас (например чрез вашия акаунт във Facebook). Ако сте регистрирани в услуга на Facebook, Facebook може да присвои събраната информация към вашия акаунт. Дори ако не сте регистрирани във Facebook или не сте влезли, той може да открие и обработи вашия IP адрес и други функции за идентифициране.

Facebook обработва данните отчасти и в САЩ. Според европейското законодателство САЩ не гарантират адекватно ниво на защита на данните. Държавните органи могат да имат достъп до тези данни поради законите за масово наблюдение. След като вашите лични данни бъдат разкрити, те няма да се радват на същото ниво на защита и може да не успеете да упражните правата си по отношение на данните.

Разрешавайки бисквитките на уебсайта на Хенкел, вие се съгласявате да използвате горепосочените данни и предварително описаната обработка от Facebook.

Допълнителна информация за защитата на данните и периода на съхранение във Facebook може да бъде намерена на: https://www.facebook.com/privacy/explanation и https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Възражение срещу събирането на данни:

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект в бъдеще, като деактивирате бисквитките на нашия уебсайт под „Бисквитки“ в „Настройки на бисквитките“. Можете да коригирате предпочитанията си за реклами, като промените настройките на браузъра си или настройките си във Facebook, ако не искате да получавате реклами въз основа на интереси във Facebook (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

г) Социални медии

Услугите за управление на съдържанието в социалните медии като бисквитки и приставки на различни социални медийни мрежи са вградени в нашите уеб страници. Свързаните услуги се предоставят от съответните компании („доставчици“) само след като сте дали съгласието си. Целта на тези услуги е да ви дадат възможност да разглеждате и споделяте нашето съдържание с вашите приятели и мрежи. Тези доставчици са:

 • Facebook се управлява от Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park , CA 94025 , САЩ , а в рамките на ЕС от Facebook Ireland Limited, площад 4 Grand Canal, Дъблин 2, Ирландия („Facebook“). За преглед на приставките на Facebook и техния външен вид отидете на: https://developers.facebook.com/docs/plugins
 • Twitter се управлява от Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, Сан Франциско, Калифорния 94103, САЩ („Twitter“). За преглед на бутоните в Twitter и външния им вид отидете на: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites
 • YouTube се предоставя от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, USA , и в рамките на ЕС от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). За общ преглед на приставките на YouTube посетете: https://developers.google.com/youtube/documentation
 • Instagram се предоставя от Facebook Ireland Limited, площад 4 Grand Canal, Дъблин 2, Ирландия („Instagram“). За преглед на приставките на Instagram и техния външен вид отидете на: https://developers.facebook.com/docs/instagram
 • LinkedIn се предоставя от LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Сънивейл, Калифорния 94085, САЩ, и в рамките на ЕС от LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland („LinkedIn“). За преглед на приставките LinkedIn и техния външен вид отидете на: https://developer.linkedin.com/plugins#

За да се увеличи защитата, предоставена на вашите данни, когато посещавате нашите уеб страници, тези услуги в социалните медии са внедрени като „бутони с 2 щраквания“. Тази форма на интеграция гарантира, че при достъп до страница от нашия уебсайт, съдържаща такива инструменти , няма да бъдете автоматично свързани със сървърите на доставчиците. Само ако активирате услугите на социалните медии и по този начин разрешите предаването на данни, браузърът ще създаде директна връзка към сървърите на доставчиците. След това съдържанието на различните инструменти се предава от съответния доставчик директно на вашия браузър и след това се показва на вашия екран.

Инструментът за социални медии съобщава на доставчика вашите посетени преди това уебсайтове, вашия IP адрес, информация за браузъра и датата и часа на заявката на сървъра. При използване на някоя от функциите на социалните медии ( напр. Щракване върху бутона „Споделяне“, оставяне на коментар), тази информация също ще бъде предадена от браузъра директно на доставчика за запазване. Тези доставчици могат да използват вашите данни за всякакви собствени цели, като например за анализ, маркетинг, профилиране и свързване на вашите данни с други данни, събрани за вас (например чрез вашия потребителски акаунт при съответния доставчик), дори ако не сте влезли в социалните си медии сметка.

Доставчиците обработват данните отчасти и в САЩ. Според европейското законодателство САЩ не гарантират адекватно ниво на защита на данните. Държавните органи могат да имат достъп до тези данни поради законите за масово наблюдение. След като вашите лични данни бъдат разкрити, те няма да се радват на същото ниво на защита и може да не успеете да упражните правата си по отношение на данните.

Позволявайки бисквитки на уебсайта на Хенкел, вие се съгласявате да използвате горепосочените данни и предварително описаната обработка от доставчиците.

Допълнителна информация за събирането и използването на данни от доставчиците и за правата и възможностите, които сте на разположение за защита на вашата поверителност при тези обстоятелства, можете да намерите в политиките за защита на данните / поверителност на доставчиците:

Политика за защита на данните/поверителност, издадена от Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Политика за защита на данните/поверителност, издадена от Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Защита на данните / Политика за поверителност, издадена от Google: https://policy.google.com/поверителност

Защита на данните / политика за поверителност, издадена от Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Политика за защита на данните / поверителност, издадена от LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Възражение срещу събирането на данни:

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект в бъдеще, като деактивирате бисквитките на нашия уебсайт под „Бисквитки“ в „Настройки на бисквитките“. Можете също да коригирате предпочитанията си, като промените настройките на браузъра си или настройките на платформата за социални медии.

7. ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТИ НА ДАННИТЕ/ПРЕДСТАВИТЕЛ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

По всяко време можете да отстоявате правото на достъп до вашите данни. Освен това, при условие че са изпълнени съответните изисквания, можете да заявите следните права:

 • Право на коригиране
 • Право на изтриване
 • Право на ограничаване на обработката
 • Право да подадете жалба до съответно компетентния надзорен орган за защита на данните
 • Право на преносимост на данните (към 25 май 2018 г.)

Право на възражение

В случай на обработка на дейности, включващи вашите лични данни, които се извършват въз основа на легитимен интерес на Хенкел, имате право да възразите срещу такова обработване на вашите лични данни по всяко време поради причини, произтичащи от конкретната ви ситуация. Хенкел ще спре тази обработка, освен ако Хенкел не може да докаже важни причини за обработката, които заслужават защита, която надвишава вашите интереси, права и свободи, или ако обработката служи за утвърждаване, упражняване или защита срещу правни претенции. Ако сте дали съгласието си за обработката на вашите лични данни, можете да ги оттеглите по всяко време с ефект за в бъдеще. В тези случаи или ако имате някакви други въпроси или желания по отношение на личните си данни, моля, изпратете имейл до нашия служител по защита на данните (E-Mail:dataprotection_bulgaria@henkel.com).